Đặc Sản Huỳnh Thảo Phiên bản Viindoo 16.0

Thông tin về Công Ty Cổ phần Công Nghệ Viindoo.

Cài ứng dụng

Bán
Từ báo giá tới hoá đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Hoá đơn & Thanh toán
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Cộng tác viên
Quản lý Cộng tác viên, các chương trình cộng tác và hoa hồng Cộng tác viên
Kho Vận
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Điểm bán lẻ
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý Git
Tích hợp Git và Odoo
Quản lý Ứng dụng Odoo
Quản lý ứng dụng / module Odoo. Tự tạo ứng dụng từ nhánh git
Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR
Giúp bạn triển khai hiệu quả hệ thống quản trị doanh nghiệp với Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR
Giấy phép Sản phẩm
Quản lý giấy phép sản phẩm của bạn
Trình tùy chỉnh Viindoo
Tùy chỉnh ứng dụng Viindoo bằng giao diện trực quan
Quản lý Tài liệu
Quản lý tài liệu tập trung theo thư mục thông qua tích hợp linh hoạt với các phân hệ trong Viindoo, hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ và thiết lập hành động tự động cho tài liệu
Google Drive
Tích hợp tài liệu google vào các bản ghi.
Viin SEM
Viin SEM là ứng dụng để vận hành và thực thi SEM (Search Engine Marketing)
Social Marketing
Tích hợp và quản lý các Mạng xã hội
Cuộc hẹn
Cho phép Đặt lịch Cuộc hẹn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Danh bạ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản KT

Hệ thống tài khoản kế toán đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Hệ thống Tài khoản theo thông tư 200 và 133
Hoạch đồ kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC và 133/2016/TT-BTC
Kết chuyển số dư cuối kỳ - Kế toán Việt Nam
Thêm quy tắc kết chuyển số dư tài khoản theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam
QR code Merchant Presented của EMVco - Kế toán Việt Nam
Mở rộng mô-đun Kế toán - QR code Merchant Presented của EMVco theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Kế toán Nhân sự - Việt Nam
Mở rộng mô-đun cơ sở tích hợp kế toán và nhân sự theo Tiêu chuẩn Việt Nam
Tài Khoản Đối Ứng Thuế GTGT - Việt Nam
Tự động điền Tài Khoản Đối ứng Thuế GTGT - Việt Nam phục vụ hạch toán tự động Thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ trong phần mềm Viindoo.